Екип

Директор: Таня Богомилова Петкова

Екипи:
Детска ясла „Мечо Пух”

-Анка Русева Александрова – медицинска сестра
-Нели Георгиева Христова – медицинска сестра

Група: „ Ежко Бежко”

-Галина Василева Николова – старши учител
-Силвия Венциславова Христова-старши учител

Група: „Детелина”

-Бисерка Добринова Георгива – старши учител
-Цветана Димитрова Петкова-старши учител

Непедагагически персонал:
Ивета Милова Тодорова – главен счетоводител
Поля Наскова Кръстева – ЗАС
Росица Кръстева Тодорова- медицинска сестра
Славка Иванова Митова-готвач
Галина Николова Горчева – помощник възпитател
Нора Ивчова Христова – Данова – помощник възпитател
Елена Иванова Петрова- помощник възпитате

филиал с.Оселна
група”Здравец”

Ваня Димитрова Петкова – старши учител

-Аделина Цекова Веселинова-Учител
-Красимира Илиева Стоянова – помощник възпитател