Квалификационни обучения 2021-2022г.

Преминали обучения:

  1. „Проследяване на постиженията в детското развитие.“ – 16 акад. часа с 1 кредит.
  2. „Образование в мултикултурна среда“ – 32 акад. часа с 2 кредита.
  3. „Най – новите имформационна технологии в процеса на обучение“ – 16 акад. часа с 1 кредит.
  4. Обмяна на опит, обучение , добри практики и посещение на ДГ „Слънчице“ гр. Велинград.

Предстоящи обучения:

1.“Съвременни педагогически стратегии за създаване на интерактивна учебна среда в детската градина“- м. юни 22г. – 1 кредит