Документи

http://dg-zvezdichka.com/wp-content/uploads/2020/10/Организация-на-учебния-ден-3.pdf

http://dg-zvezdichka.com/wp-content/uploads/2020/10/седмично-разпределение-на-групите-3.pdf

http://dg-zvezdichka.com/wp-content/uploads/2020/10/Програма-за-предоставяне-на-ранни-възможности-и-за-приобщаване-на-децата-от-уязвими-групи-3.pdf

http://dg-zvezdichka.com/wp-content/uploads/2020/10/Програма-за-превенция-на-ранното-напускане-на-детската-градина-3.pdf

http://dg-zvezdichka.com/wp-content/uploads/2020/10/Стратегия-2.pdf

http://dg-zvezdichka.com/wp-content/uploads/2020/10/Правилник-за-дейността-2.pdf

http://dg-zvezdichka.com/wp-content/uploads/2021/02/%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD.pdf

Етичен-Кодекс-на-ДГ-Звездичка