Децата са разпределени в пет клуба :

Клуб:“Правото на права“ с ръководител: Бисерка Георгиева

Клуб“Култура ,бит и традиции“ с ръководител: Галина Василева

Клуб“Спортът е здраве“ с ръководител : Силвия Христова

Клуб“Малки ръце за големи дела „с ръководител: Ваня Нанкова

Клуб“Арт портал“ с ръководител : Цветана Петкова

Вашият коментар

Име *
Имейл *
Интернет страница